S.B.B.L

Stuurgroep Bowling Bedrijven League

Bestuur

 De SBBL is de Overkoepelende organisatie van de Bossche Bedrijven League.
NAAST de Ondersteuning aan de competities, regelt de SBBL ook het
Jaarlijkse Bossche Bedrijven Toernooi, de Avond der Kampioenen en Natuurlijk de afsluitende Feestavond.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

                                                   

Niek v. Oijen   -       Voorzitter familyo@home.nl
Peter Simons -        Vice-Voorzitter en res.notulist petersimons1957@gmail.com
Ron Jansen   -         Afgevaardigde Bowlinghuis receptie@demaaspoort.nl
Andre Cordes   -      Penningm. OBBL + medebeheerder website andre.cordes@home.nl
Jeanne Sanders   - Secretaresse + Vice-penningm. OBBL  jeannejos@kpnmail.nl           
Geoff Artiss   -         Lid van bestuur artiss@ziggo.nl
Dennis Korthout  -  Lid van bestuur + redacteur  clubblad denniskorthout@hotmail.com 
Diana v/d SterrenAspirant lid en notulist dianavandersterren@hotmail.com
   
   

 

© S.B.B.L 2013 - Alle rechten voorbehouden